About

Welkom bij het Overheidsnetwerk leren en ontwikkelen. Opleidingsprofessionals van de overheid delen hun kennis in deze digitale community, ontmoeten elkaar in periodieke netwerkbijeenkomsten en ontvangen regelmatig onze Nieuwsbrief.
Behoor je als ambtenaar tot deze doelgroep? Meld je dan met je werk-mailadres aan op deze pagina.

Andere producten en diensten van het Overheidsnetwerk Leren en Ontwikkelen:

  • www.leer-rijk.nl: de opleidingendatabase voor alle rijksambtenaren. Het Leer-Rijk bevat cursussen en trainingen van rijksorganisaties inclusief het aanbod van de Rijksacademies én het leeraanbod van externe opleidingsinstituten en trainingsbureaus. Niet alleen van de grote, bekende, maar ook kleinere, minder bekende bureaus hebben hun cursusinformatie toegankelijk gemaakt via het Leer-Rijk.

  • www.deleerkaart.nl: De Leerkaart is de opleidingendatabase voor alle ambtenaren van de andere overheden (gemeenten, provincies, waterschappen e.a.) met vergelijkbaar cursusaanbod en toegespitst op deze doelgroepen. Bent u als leverancier van opleidingen geïnteresseerd in plaatsing van uw aanbod in het Leer-Rijk en/of De Leerkaart? Neem dan gerust contact op via postbus.eclo@minbzk.nl

  • infrastructuur collegiaal kennis delen: faciliteren van intercollegiale professionalisering, zowel bij de rijksoverheid als bij de andere overheden. Onder andere in het kader van de decentralisaties van het sociale domein; ondersteuning van gemeenteambtenaren bij het uitwisselen van kennis en ervaringen met de invoering van de decentralisaties.

ECLO producten en diensten